فرق برنج چمپا با عنبربو

با این حال مهم‌ترین فرق برنج چمپا با برنج عنبربو این است که برنج چمپا در برخی مناطق شمالی کشت می‌شود اما برنج عنبربو در شمالِ کشور کشت نمی‌شود. پس قبل از خرید برنج چمپا، مطمئن شوید برنج چمپای شمالی می‌خرید یا جنوبی!

بیشتر بخوانید