دانستنی های برنج

دانستنی های برنج

فرق برنج چمپا با عنبربو

با این حال مهم‌ترین فرق برنج چمپا با برنج عنبربو این است که برنج چمپا در برخی مناطق شمالی کشت می‌شود اما برنج عنبربو در شمالِ کشور کشت نمی‌شود. پس قبل از خرید برنج چمپا، مطمئن شوید برنج چمپای شمالی می‌خرید یا جنوبی!

Read More
دانستنی های برنج

برنج ایرانی

ز ارقام برنج ایرانی می‌توان به برنج هاشمی (دارای چندین درجهٔ کیفی و در مقیاسی دیگر بر اساس تعداد الک‌ها دسته‌بندی می‌شود)، گرده، دابو، طارم، چرام۱، چرام۲، صدری (شامل انواع دم‌سیاه، دم‌زرد و دم‌سرخ)، علی-کاظمی، چمپا و… اشاره کرد.

Read More